پارتیشن اداری شیشه ای

JamNama

Glass

Product

پارتیشن اداری شیشه ای

ساختن دنیای روشنتر

امروزه در طراحی داخلی دکوراسیون اداری، استفاده از پارتیشین اداری شیشه ای بسیار کاربرد دارد.

این محصول علاوه بر تفکیک فضا، عایق صدا تا 50 دسیبل می باشد که مانع ورود و خروج صدا به واحد های کناری می گردد. در نهایت هم دکور بسیار زیبا و خلاقانه را به محیط وارد می کند و هم باعث ایجاد محیطی آرام و سازمان یافته می شود.

Photo gallery