شیشه کریستال

JamNama

Glass

Product

شیشه کریستال

ساختن دنیای روشنتر

شیشه کریستال به عنوان یکی از شفاف ترین و درخشنده ترین شیشه ها می باشد که به دلیل جذابیت بالای آن، مناسب لابی های جواهر فروشی و مغازه ها شوروم می باشد.

شیشه های کریستال تماما وارداتی هستند و در بین عوام مردم به دو گروه مغز آبی و مغز سفید مورد شناخت می باشند.

Photo gallery