شیشه متلاک

JamNama

Glass

Product

شیشه متلاک

ساختن دنیای روشنتر

شیشه متلاک چیست؟

شیشه متلاک ، شیشه های پرداخت شده با رنگ هایی متفاوت که برای ساخت انواع موارد مانند صنایع کابینت ، پارتیشن و ساختمان اعم از کمد، در، میز، قفسه و غیره بسیار مناسب می باشند.

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شیشه متلاک که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.

Photo gallery