شیشه لاکوبل

JamNama

Glass

Product

شیشه لاکوبل

ساختن دنیای روشنتر

شيشه لاكوبل رنگی با رنگ های زيبا حالتی از يک رنگين كمان می سازد كه جهت محيط های كوچک و مراكز اداری تجاری بسيار كاربرد دارد. شيشه رنگی لاكوبل مورد توجه صنايع مبلمان و دكوراسيون داخلی بوده و برای ساخت ميز و پارتيشن مورد استفاده قرار می گيرد و همچنين جهت دكوراسيون دفاتر اداری، رستوران، فروشگاه، آشپزخانه، حمام و محيط مسكونی بسيار زيبا می باشد.

اين نوع شيشه در مقابل رطوبت و حرارت مقاوم بوده و از نفوذ رطوبت به ديوار و لايه های ديگر نيز جلوگيری می نمايد. درضمن رنگ های استفاده شده در اين نوع شيشه از نوع شيميايی نبوده و باعث آلودگی محيط نخواهد شد. يك نوع لايه پولی پروپيلن در پشت اين شيشه استفاده شده كه باعث جلوگيری از شكست و ريختن شيشه شده و همچنين در مقابل ضربه و رطوبت شيشه را مقاوم می سازد.

عرضه انواع شيشه های دكوراتيو رنگی در 52 رنگ با نام تجاری لاکوبل از 4 میلیمتر تا 10 میلیمتر با مزیت های ذیل عرضه می گردد:

  •  به دليل تكنولوژی به كار رفته در توليد اين نوع شيشه ها نور فضای داخلی تشديد گرديده و نيازی به استفاده از لامپ های معمول نمی باشد، در نتيجه مصرف انرژی كاهش می يابد.
  •  اين نوع شيشه ها به دليل رفلكس (انعكاسی) نور، محيط را بزرگتر و زيباتر نشان می دهند.

Photo gallery