شیشه سکوریت

JamNama

Glass

Product

شیشه سکوریت

ساختن دنیای روشنتر

شیشه سکوریت در فرآیند تولید از گرم شدن جام شیشه تا دمای نرمی شیشه که 700 درجه سانتی گراد است و دمیدن هوای سرد به هر دو سطح شیشه تولید می شود که همین امر باعث استحکام این نوع شیشه ها می شود.

موارد کاربرد شیشه سکوریت یا همان شیشه های نشکن، استفاده در ساخت ویترین فروشگاه ها، درب های ورودی، پارتیشن ها اداری، تجهیزات و لوازم خانگی و همچنین برای پنچره های ساختمان ها در مناطق بادخیز است.

به این نوع شیشه ها به دلیل امنیت و استحکام بالا در طراحی ساختمان و دکوراسیون داخلی اهمیت ویژه داده می شود.

Photo gallery