شیشه سندبلاست

JamNama

Glass

Product

شیشه سندبلاست

ساختن دنیای روشنتر

برای مات کردن و ایجاد طرح بر روی شیشه، یکی از گزینه ها شیشه سندبلاست می باشد.

این شیشه ها انتخابی خوبی برای مات کردن و ایجاد نقوش و طرح هستند.امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان ها به دنبال ایجاد طرح برند، لوگو و یا شعار های تجاری خود در دکوراسیون داخلی هستند که با استفاده از شیشه سندبلاست این امکان فراهم آمده است.

Photo gallery