شیشه رنگی اداری

JamNama

Glass

Product

شیشه رنگی اداری

ساختن دنیای روشنتر

شيشه رنگی اداری با رنگ های زيبا حالتی از يك رنگين كمان می سازد كه محيط های كوچك و مراكز اداری تجاری بسيار كاربرد دارد.

این نوع از شیشه ها در محیط های اداری برای ساخت ميز و پارتيشن مورد استفاده قرار می گيرد و همچنين جهت دكوراسيون دفاتر اداری بسیار مناسب می باشد.

شيشه اداری در مقابل رطوبت و حرارت مقاوم بوده و به دلیل تشدید و بازتاب زیبای نور، برای محیط های کوچک و کم نور بسیار مناسب می باشد و فضا را بزرگتر نمایش می دهد.

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شيشه رنگی اداری که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.

Photo gallery