شیشه انرژی گلاس

JamNama

Glass

Product

شیشه انرژی گلاس

ساختن دنیای روشنتر

محصولی جدید از شرکت شیشه جام نما

مقدار زیادی از انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود، به همین دلیل برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها از شیشه های انرژی گلاس در پنجره ها استفاده می شود.
این تکنولوژی کاربرد های زیادی در مصارف خانگی و صنعتی دارد همان طور که می دانیم نور خورشید مدت زیادی است که به عنوان منبع تولید الکتریسیته و جایگزینی برای سوخت های فسیلی است.

اما اخیراً محصولات خورشیدی علاوه بر جنبه انرژی دارای کاربرد های تزئینی نیز شدند، سلول های خورشیدی در حال حاضر در صنعت ساختمان سازی و حمل و نقل هوایی و نیروگاه ها کاربرد گسترده ای دارند، ولی تا به حال مدل شفافی وجود نداشت که بتوان به جای شیشه استفاده کرد.

با توجه به کمبود منابع انرژی و به اتمام رسیدن منابع طبیعی استفاده از انرژی رایگان خورشیدی یکی از مهم ترین اهداف محققانی است که در زمینه انرژی پاک فعالیت دارند
شرکت شیشه جام نما این امکان را برای شما فراهم می سازد.

Photo gallery