آینه ونیزی

JamNama

Glass

Product

آینه ونیزی

ساختن دنیای روشنتر

آینه ونیزی یکی از خاص ترین و لوکس ترین اشیایی است که در فضاهای کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرد و با اندکی تغییر در فضاسازی می توان طرحی مدرن در قالب آینه کاری داشت.

آینه ونیزی را می توان به سخت پسندانی که علاقه ویژه ای به اشیا خاص و متفاوت دارند، برای لوکس تر شدن دکور به آنها پیشنهاد داد.

این نوع آینه ها در جهان در میان بزرگ خاندان ها و افرادی که جایگاه خاصی دارند رواج دارد و در نظر ایرانیان نیز جزو اشیاه لوکس و ویژه محسوب می شود.

Photo gallery